• Dat verdötschte Tanzpaar (Katharina Glöckner & Werner Scheulen)
  • De Putzfrau vum Rothus (Renate Baum)
  • Et schlaue Pitterche (Jan Arne Wirths)
  • Ne Bergische Jung (Willibert Pauels)