K.G. Alt-Köllen vun 1883 verleiht Goldene Mütze 2019 an Jürgen Roters OB a.D.