Festkomitee: Friedensdemonstration statt Rosenmontagszug