Sessionsbutton „Kötterbücks-Aktion“ der Kölsche Funken rut-wieß vun 1823 e.V.